Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 01.09.2018 21:55:18 

CHS FARMA ŠTĚKOT  FCI

STANDARD
STANDARD. . .
 
 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

 

F.C.I.-Standard č. 141 / 09.11.2006 / GB                      

         

PYRENEJSKÝ OVČÁK DLOUHOSRSTÝ
(Chien de berger des Pyrénées à poil long)

ZEMĚ PŮVODU: Francie

 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2006

 

POUŽITÍ: Ovčácký pes, používaný na farmách a pastvinách v Pyrenejích.

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:             Skupina 1       ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)

                                                          Sekce 1           ovčáci

                                                          Se zkouškou z výkonu.

 

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRUNTÍ: Od skromných počátků, kdy byl pyrenejský dlouhosrstý ovčák prakticky neznámý kynologické veřejnosti, vystupuje toto plemeno do popředí počátkem 20. století. Exteriér tohoto plemene, zejména srst, rámec a podobně,

se často liší údolí od údolí, ale charakter a chování tohoto psa se neliší nikdy.  První standard byl vytvořen mezi lety 1921 – 1925 a

od té doby se dodnes sotva změnil.

 

CELKOVÝ VZHLED: pes, který vyzařuje maximum energie v poměru k minimální velikosti a váze.

Působí dojmem neustálé ostražitosti a pozornosti, který je kombinován s živostí pohybu, takže celkově propůjčují psovi charakteristický,

unikátní vzhled.

 

DŮLEŽITÉ POMĚRY:

-         Lebka (mozkovna) je přibližně stejně dlouhá jako široká.

-         Tlama je kratší než než lebka (mozkovna) v poměru 1/3 : 2/3.

-         Délka těla je větší než výška v kohoutku.

-         Vzdálenost od lokte k zemi je větší než polovina výšky v kohoutku.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: odvážný, vytrvalý, malý pes, iniciativní, ale přesto zcela oddaný svému pánovi. Je přirozeně trošku tvrdohlavý,

takže je třeba pevného vedení k usměrnění jeho energie a k plnému využití jeho inteligence a živosti.

Často je zdrženlivý vůči neznámým lidem.

 

HLAVA: trojúhelníkového tvaru. 

 

MOZKOVNA:

Lebka: středně vyvinutá, téměř plochá, s téměř neznatelnou čelní rýhou, harmonicky zaoblená po stranách, s velmi lehce

vyjádřeným týlním hrbolkem, přibližně stejně široká jako dlouhá. Čelo se mírně sklání k tlamě.

Stop: sotva patrný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba:  černá.

Tlama: rovná, trochu kratší než mozkovna, klínovitě se zužující, ale bez zašpičatělého konce.

Pysky: Nepříliš silné, kompletně zakrývají spodní čelist, bez nápadných koutků.  Okraje pysků a patro jsou buď černé,

nebo s výraznými černými znaky.

Čelisti/Zuby: Kompletní chrup, silné špičáky. Nůžový skus (řezáky horní čelisti překrývají spodní bez ztráty kontaktu).

Klešťový skus (řezáky stojí proti sobě) je tolerován.

Oči: Výrazné, mírně mandlového tvaru, tmavě hnědé barvy. Nesmí být zapadlé ani vystupující. Skvrny na rohovce (březové oči)

jsou povoleny u psů zbarvení „harlekýn“ (blue-merle) nebo u břidlicově šedých psů.

U těchto zbarvení jsou dokonce různobarevné oči charakteristické. Okraje očí jsou černé bez ohledu na barvu srsti.

Uši: Spíše krátké, přiměřeně široké u základny, nasazené nepříliš blízko sebe na vrcholu lebky, ale také ne navzájem příliš vzdálené.

Jejich spodní část musí být vztyčená a pohyblivá. V ideálním případě by měla první třetina nebo polovina ucha spadat dopředu

nebo do strany, a to symetricky na obou stranách.

 

KRK: poměrně dlouhý a svalnatý, vybíhá  harmonicky z plecí.

 

TRUP: silná kostra bez dojmu těžkosti, se suchým osvalením.

Hřbetní linie: pevná.

Kohoutek: výrazný.

Hřbet: spíše dlouhý a silný.

Bedra: krátká, jen mírně klenutá, ale působí klenutěji, protože srst je na stehnech zadních končetin a na zádi velmi hustá a objemná.

Záď: poměrně krátká a spíše spáditá.

Hrudník: přiměřeně vyvinutý, dosahuje k lokti. Žebra jsou mírně zaoblená.

Břicho a slabiny: ne hluboké.

 

OCAS: s bohatým praporem, nepříliš dlouhý, poměrně nízko nasazený, s háčkem na špičce. I v afektu zůstává ocas pod úrovní hřbetu. Kupírování je časté. Někteří jedinci mají přirozeně pouze pahýl ocasu.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: rovné, suché, šlachovité, s bohatým osrstěním.

Lopatka: poměrně dlouhá, mírně šikmo uložená.

Nadloktí: šikmé, stejné délky jako lopatka.

Nadprstí: rovné.

Kloub  zápěstí: nápadně vyjádřený.

Nadprstí: mírně šikmé.

Přední tlapky: suché, poměrně ploché, výrazně oválného tvaru. Polštářky jsou tmavé. Malé, tvrdé drápky jsou zakryté srstí,

která se nachází i pod tlapkou, mezi polštářky.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:  mají poměrně uzavřené úhlení. Psi se středně dlouhou srstí nemají „kalhoty“.

Stehna: nepříliš dlouhá, mírně šikmá, silná a nápadně osvalená.

Kolenní kloub: dobře zaúhlený a paralelní s trupem.

Bérec: poměrně dlouhý a šikmý.

Hlezenní kloub: suchý, nízko uložený, občas jsou oba hlezenní klouby v postoji poměrně blízko sebe.

Hlezno: postavené kolmo k zemi nebo jen mírně šikmo postavené směrem dopředu.

Zadní tlapky: suché, poměrně ploché, výrazně oválného tvaru. Polštářky jsou tmavé. Malé, tvrdé drápky jsou zakryté srstí,

která se nachází i pod tlapkou, mezi polštářky.

Paspárky: jednoduché nebo dvojité paspárky jsou tolerovány na pánevních končetinách, stejně jako jejich nepřítomnost.

 

POHYB: při chůzi dělá pyrenejský ovčák poměrně krátké kroky. Jeho typickým pohybem je však klus, který je volný a energický.

Při mírném klusu je hlava nesena relativně vysoko, při zvýšení rychlosti klesá do linie hřbetu.

Tlapky se nikdy nezvedají příliš vysoko, pohyb je plynulý a hladký. 

 

KŮŽE: jemná, často s tmavými skvrnami bez ohledu na barvu srsti.

 

OSRSTĚNÍ:

 

SRST: dlouhá nebo středně dlouhá, ale vždy hustá. Chlupy těsně přiléhají k tělu, někdy jsou mírně zvlněné, silnější a plstnatější na zádi

a na stehnech. Textura srsti je něčím mezi ovčí vlnou a kozími chlupy.

U některých jedinců může kombinace hrubé a jemně vlnité srsti vytvořit prameny nebo šňůry nazývané „cadenettes“,

případně zacuchané nebo zplstnatělé prameny zvané „matelotes“, které se na zádi překrývají podobně jako došky.

„Cadenettes“ se nacházejí na hrudi a na hrudních končetinách v úrovni loktů. Na tlamě je srst kratší a méně hustá.

Na špičce tlamy - a někdy na celé tlamě – je srst přilehlá a směřuje od špičky čumáku dozadu.

Po stranách tlamy a na lících je srst delší a také směřuje směrem dozadu. Oči musí být vidět, nesmí být překryty srstí. 

 

BARVA: plavá, světlejší či tmavší, s nebo bez příměsi černých chlupů a někdy s malými bílými znaky na hrudi nebo na končetinách.

Šedá, světlejší či tmavší, často s bílými chlupy na hlavě, hrudi a končetinách. Harlekýn (modrá s černou, blue merle).

Existují také žíhaní jedinci, černí a černí s bílými znaky. Jednobarevnost je preferována.

 

VÝŠKA:

Výška v kohoutku:       Psi od 40 do 48 cm.

Feny od 38 do 46 cm.

Je povolena tolerance +/- 2 cm u jinak typických jedinců.

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována,

má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 

Celkový vzhled:

·       Těžcí psi, postrádající živost, těžce osvalení, psi bez zářivého výrazu.

Hlava :

·       Lomená, nahoře zašpičatělá lebka, zaoblené čelo, příliš výrazný nebo naopak nevyznačený stop.

Tlama :

·       Hranatá čtvercového nebo obdélníkového rámce, nedostatečně pigmentovaná nosní houba nebo pysky.

Oči :

·       Světlé nebo s divokým výrazem. Nedostatečně pigmentované okraje očních víček.

Uši :

·       Silné, těžké, naplocho přiléhající podél strany hlavy, asymetricky nesené.

Krk :

·       Příliš silný nebo tenký, hlava vnořená mezi lopatky.

Tělo :

·       Příliš volná hřbetní linie, vyklenutý (“kapří”) hřbet, přestavěnost, propadlé nebo visící břicho.

·       Celkově těžký typ, čtvercový rámec, horizontální hřbetní linie, plochá záď.

Ocas :

·       Chybějící háček.

Hrudní končetiny :

·       Dvojité paspárky, nedostatečně kolmo postavené končetiny.

Ramena:

·       Příliš strmě uložené lopatky nebo krátké plece.

Pánevní končetiny:

·       Příliš otevřený úhel hlezenního kloubu, nedostatečně rovné končetiny.

Tlapky:

·       Tlusté, kočičí tlapky, dlouhé drápky, bílé drápky.

Srst:

·       Příliš bohatá srst na hlavě, zejména pokud zakrývá oči, a na tlamě, pokud připomíná “vousy” grifonů.

Jemná textura, měkké, drátovité, kudrnaté nebo kadeřavé chlupy. Srst postrádající hustotu nebo tloušťku.

Barva:

Bílá pokrývající více než třetinu těla. Harlekýn s nedostatečným kontrastem mezi šedou a černou nebo

s plavými skvrnami. Nejednoznačná barva. Černá barva s pálením na hlavě a na končetinách (černá s plavými znaky).

Pohyb:

 

Uši :

·       Nekupírované uši nesené vztyčeně.

Ocas :

·       Ocas nesený zatočený nad hřbetem nebo těsně stočený.

 

 

Povaha / Temperament

·       Agresivní nebo příliš bázlivý.

Barva :

·       Bílá srst nebo jakákoli jiná barva nedefinovaná ve standardu.

Nosní houba :

·       Ne zcela černá.

Čelisti :

·       Před- nebo podkus, jakékoli deformace čelistí.

Oči :

·       Různobarevné oči u jiných barevných variet než u harlekýnů (blue-merle) nebo u břidlicově šedých psů.

Masová barva okrajů očních víček. Světle žluté oči.

Velikost :

·       Nedosahující nebo přesahující stanovené limity.

 

 

 

TOPlist